Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

İdari Personel

ADI SOYADI GÖREVİ E-MAİL
Gülşah YILMAZER Bölüm Başkanlığı Sekreteri gulsahylmazergmail.com