Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

İdari Personel

ADI SOYADI GÖREVİ E-MAİL DAHİLİ      
Mehmet Özgür AYGÖREN Şef aygorencomu.edu.tr 2314
Gülşah YILMAZER Bölüm Başkanlığı Sekreteri         gulsahylmazergmail.com 1482