Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

Genel Bilgiler

REKTÖRLÜK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜM BAŞKANLIĞI
 

      Üniversitemize bağlı tüm Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarında Beden Eğitimi ve Spor alanında faaliyet gösteren bölümümüz, her yıl binlerce öğrencinin bu alanda eğitimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu sayede öğrencilerin Okullarına karşı bağlılık duygularının gelişmesini de sağlamaktadır.

      Öğrencilerimizin zihinsel eğitimlerinin yanında ruhen ve bedenen iyi birer fert olarak hayata hazırlanmalarını sağlayan bölüm başkanlığı, en üst teknolojiyi ve en yeni bilimsel teknikleri kullanmaktadır.

      Üniversitemizin ve kentin tüm spor tesislerini kullanarak, Voleybol, Basketbol, Futbol, Tenis, Halk Oyunları, Modern Danslar, Taekwondo, Masa Tenisi, Boks, Yüzme branşlarında uzmanlaşmış Öğretim Elemanları ile faaliyetlerine devam etmektedir.

      Ulusal ve Uluslar arası yarışmalarda Üniversitemizi temsil eden spor branşlarında görev alan öğrencilerin tespiti, takımlara sevkini ve takımların çoğunun idaresini yapmaktır.

      Üniversitede öğrencilerin yanında akademik ve idari personelinde spor yapmasını sağlayan etkinlikler düzenleyen bölüm, Kötü alışkanlıklar, beslenme ve aktüel spor konularında seminerler vermektedir.

      Bölüm Başkanlığının hedefi; Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin istekleri doğrultusundaki branşlarda eğitim sağlayarak öğrenim süresince öğrencilerimize spor yaptırmaktır.