Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ