Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

100 YIL MASA TENİSİ TURNUVASI
11.04.2016