Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

VİZELER BAŞLADI

Beden Eğitimi ve Spor dersleri için vizeler başladı

dersleri alan öğrencilerimiz ile tekrar alan öğrencilerimizin sınavları kaçırmaması için Hasan Mevsuf Spor salonunda bulunan Sekreteryamız ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.