Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

VİZE TARİHLERİ VE YERLERİ

Vize tarihleri ve yerleri konusunda öğrencilerimizin,dersi veren öğretim elemanı ile iletişime geçmeleri önemle duyurulur.