Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

ÇOMÜSPOR'16 YÜZME YARIŞLARI

ÇOMÜSPOR'16 kapsamında 26 Mayıs 2016 günü saat 17:00'de Dardanos Yerleşkesi Havuzunda yüzme yarışları düzenlenecektir.

Yarışlar; 50 metre serbest stil olarak gerçekleştirilecektir. 

Katılmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU, YÖNETİCİLİK BÖLÜM SEKRETERLİĞİ'ne  yapacaktır. 

 

BESYO Yöneticilik Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. İlhan ADİLOĞULLARI 

Telefon: 05326779929